Tin tức

Thông số kỹ thuật của dây đai dẹt xanh vàng dày 2mm

Thông số kỹ thuật của dây đai dẹt xanh vàng dày 2mm

Dây đai dẹt xanh vàng dày 2mm có góc ôm Pully nhỏ nhất là Ø 60mm

Thông số kỹ thuật của dây đai dẹt xanh vàng dày 1.5mm

Thông số kỹ thuật của dây đai dẹt xanh vàng dày 1.5mm

Dây đai dẹt xanh vàng 1.5mm có góc ôm pully nhỏ nhất là Ø 25mm

Top