GỜ DẪN HƯỚNG & GỜ CAO

mỗi trang
Gờ dẫn hướng D10 (xanh - trắng) Call

Gờ dẫn hướng D10 (xanh - trắng)

❖ Gờ dẫn hướng D10 (xanh - trắng) được gia công dán lên mặt trên hoặc mặt dưới của băng tải PVC- PU -PE... ❖ Mọi chi tiết xin liên hệ: 0937.368.584

0942.436.655
Gờ dẫn hướng  D13 (xanh - trắng) Call

Gờ dẫn hướng D13 (xanh - trắng)

❖ Gờ dẫn hướng D13 (xanh - trắng) được gia công dán lên mặt trên hoặc mặt dưới của băng tải PVC- PU -PE... ❖ Mọi chi tiết xin liên hệ: 0937.368.584

0942.436.655
Gờ dẫn hướng D17 (xanh - trắng) Call

Gờ dẫn hướng D17 (xanh - trắng)

❖ Gờ dẫn hướng D17 được gia công dán lên mặt trên hoặc mặt dưới của băng tải PVC- PU -PE... ❖ Mọi chi tiết xin liên hệ: 0937.368.584

0942.436.655
Gờ cao T30 ( xanh - trắng) Call

Gờ cao T30 ( xanh - trắng)

❖ Gờ cao T30 (trắng - xanh) được gia công dán lên mặt trên của băng tải PVC- PU -PE... ❖ Mọi chi tiết xin liên hệ: 0937.368.584

0942.436.655
Gờ cao màu trắng T40 (xanh - trắng) Call

Gờ cao màu trắng T40 (xanh - trắng)

❖ Gờ cao màu trắng T40T được gia công dán lên mặt trên của băng tải PVC- PU -PE... ❖ Mọi chi tiết xin liên hệ: 0937.368.584

0942.436.655
Gờ cao T50 (xanh - trắng) Call

Gờ cao T50 (xanh - trắng)

Gờ cao màu trắng - xanh T50 được gia công dán lên mặt trên của băng tải PVC- PU -PE... ---------------------------------------- Mọi chi tiết xin liên hệ: 0933 726 750

0942.436.655

Top