DÂY DAI DẸT & DÂY CUROA

mỗi trang
Dây đai dẹt xanh vàng 1.5mm Call

Dây đai dẹt xanh vàng 1.5mm

❖ Dây đai dẹt xanh vàng 1.5mm mặt trên xanh, mặt dưới vàng, Sử dụng trong ngành gỗ, in, máy cuốn thuốc lá... ❖ Mọi chi tiết xin liên hệ: 0937.368.584

0942.436.655
Dây đai dẹt xanh vàng 2mm Call

Dây đai dẹt xanh vàng 2mm

❖ Dây đai dẹt xanh vàng 2mm mặt trên xanh, mặt dưới vàng, Sử dụng trong ngành gỗ, in, máy cuốn thuốc lá... ❖ Mọi chi tiết xin liên hệ: 0937.368.584

0942.436.655
Dây đai dẹt xanh vàng 3mm Call

Dây đai dẹt xanh vàng 3mm

❖ Dây đai dẹt xanh vàng 3mm mặt trên xanh, mặt dưới vàng, Sử dụng trong ngành gỗ, in, máy cuốn thuốc lá... ❖ Mọi chi tiết xin liên hệ: 0937.368.584

0942.436.655
Dây đai dẹt xanh vàng đục lỗ 1.5mm Call

Dây đai dẹt xanh vàng đục lỗ 1.5mm

❖ Dây đai dẹt xanh vàng đục lỗ 1.5mm mặt trên xanh, mặt dưới vàng, Sử dụng trong ngành gỗ, in, máy cuốn thuốc lá... ❖ Mọi chi tiết xin liên hệ: 0937.368.584

0942.436.655
Dây đai dẹt xanh vàng đục lỗ 2mm Call

Dây đai dẹt xanh vàng đục lỗ 2mm

❖ Dây đai dẹt xanh vàng đục lỗ 2mm mặt trên xanh, mặt dưới vàng, Sử dụng trong ngành gỗ, in, máy cuốn thuốc lá... ❖ Mọi chi tiết xin liên hệ: 0937.368.584

0942.436.655
Dây đai dẹt xanh vàng đục lỗ 3mm Call

Dây đai dẹt xanh vàng đục lỗ 3mm

❖ Dây đai dẹt xanh vàng 3mm có đục lỗ mặt trên xanh, mặt dưới vàng, Sử dụng trong ngành gỗ, in, máy cuốn thuốc lá... ❖ Mọi chi tiết xin liên hệ: 0937.368.584

0942.436.655
Dây đai dẹt xanh mềm 4mm Call

Dây đai dẹt xanh mềm 4mm

❖ Dây đai dẹt xanh mềm 4mm mặt trên xanh, mặt dưới xanh, Sử dụng trong ngành bao bì, máy cuốn thuốc lá... ❖ Mọi chi tiết xin liên hệ: 0937.368.584

0942.436.655
Dây đai dẹt xanh mềm 6mm Call

Dây đai dẹt xanh mềm 6mm

❖ Dây đai dẹt xanh mềm 6mm mặt trên xanh, mặt dưới xanh, Sử dụng trong ngành bao bì, máy cuốn thuốc lá... ❖ Mọi chi tiết xin liên hệ: 0937.368.584

0942.436.655
Dây đai dẹt 1 mặt da bò 3mm Call

Dây đai dẹt 1 mặt da bò 3mm

❖ Dây đai dẹt 1 mặt da bò 3mm mặt trên xanh, mặt dưới xám, Sử dụng trong ngành gỗ, máy cuốn thuốc lá, máy sản xuất thuốc lá... ❖ Mọi chi tiết xin liên hệ: 0937.368.584

0942.436.655
Dây đai dẹt 2 mặt da bò Call

Dây đai dẹt 2 mặt da bò

❖ Dây đai dẹt 2 mặt da bò mặt trên xám, mặt dưới xám, Sử dụng trong ngành gỗ, in, máy cuốn thuốc lá, máy sản xuất thuốc lá.. ❖ Mọi chi tiết xin liên hệ: 0937.368.584

0942.436.655
Dây đai dẹt 2 mặt da và 1 mặt da Call

Dây đai dẹt 2 mặt da và 1 mặt da

❖ Dây đai dẹt 2 mặt da mặt trên xanh, mặt dưới xám, Sử dụng trong ngành gỗ, in, máy cuốn thuốc lá, máy sản xuất thuốc lá.. ❖ Mọi chi tiết xin liên hệ: 0937.368.584

0942.436.655
Dây đai dẹt 1 mặt da Call

Dây đai dẹt 1 mặt da

❖ Dây đai dẹt 1 mặt da mặt trên xanh, mặt dưới xám, Sử dụng trong ngành gỗ, máy cuốn thuốc lá, máy sản xuất thuốc lá... ❖ Mọi chi tiết xin liên hệ: 0937.368.584

0942.436.655
Dây răng PU T5 Call

Dây răng PU T5

❖ Chuyên cung cấp dây curoa răng PU T5, AT5, T10, AT10, T20, AT20, 5M, S5M, 8M, S8M, 14M, 14RPP, H, L, XL, MXL ... ❖ Mọi chi tiết xin liên hệ: 0937.368.584

0942.436.655
Dây răng PU AT5 Call

Dây răng PU AT5

Chuyên cung cấp dây curoa răng PU T5, AT5, T10, AT10, T20, AT20, 5M, S5M, 8M... ❖ Mọi chi tiết xin liên hệ: 0937.368.584

0942.436.655
Dây răng PU T10 Call

Dây răng PU T10

❖ Chuyên cung cấp dây curoa răng PU T5, AT5, T10, AT10, T20, AT20, ... ❖ Mọi chi tiết xin liên hệ: 0937.368.584

0942.436.655
Dây răng PU AT10 Call

Dây răng PU AT10

❖ Chuyên cung cấp dây curoa răng PU T5, AT5, T10, AT10, T20, AT20... ❖ Mọi chi tiết xin liên hệ: 0937.368.584

0942.436.655
Dây răng PU đắp cao su Call

Dây răng PU đắp cao su

❖ Chuyên cung cấp dây curoa răng PU đắp cao su T5, AT5, T10, AT10, T20, AT20, 5M, S5M, 8M, S8M, 14M, 14RPP, ... ❖ Mọi chi tiết xin liên hệ: 0937.368.584

0942.436.655
Dây PU Call

Dây PU

❖ Chuyên cung cấp dây curoa PU phi 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, ... ❖ Mọi chi tiết xin liên hệ: 0937.368.584

0942.436.655
Dây curoa máy cắt hai đầu Call

Dây curoa máy cắt hai đầu

❖ Chuyên cung cấp dây curoa dùng cho máy cắt hai đầu ❖ Mọi chi tiết xin liên hệ: 0937.368.584

0942.436.655
Dây curoa răng đắp cao su gai Call

Dây curoa răng đắp cao su gai

❖ Chuyên cung cấp Dây curoa răng đắp cao su gai ❖ Mọi chi tiết xin liên hệ: 0937.368.584

0942.436.655
Dây đai dẹt mềm đắp cao su đỏ Call

Dây đai dẹt mềm đắp cao su đỏ

❖ Chuyên cung cấp Dây đai dẹt mềm đắp cao su đỏ ❖ Mọi chi tiết xin liên hệ: 0937.368.584

0942.436.655
Dây curoa răng đắp cao su đỏ Call

Dây curoa răng đắp cao su đỏ

❖Chuyên cung cấp Dây curoa răng đắp cao su đỏ ❖ Mọi chi tiết xin liên hệ: 0937.368.584

0942.436.655

Top