Các loại băng tải khác

mỗi trang
Băng tải lưới nhựa (modular plastic) HS-100C Call

Băng tải lưới nhựa (modular plastic) HS-100C

❖ Băng tải lưới nhựa HS-100C (50.8mm) được sử dụng nhiều trong ngành thực phẩm, thủy sản... ❖ Mọi chi tiết xin liên hệ: 0937.368.584

0942.436.655
Băng tải lưới nhựa (modular plastic) HS-101B Call

Băng tải lưới nhựa (modular plastic) HS-101B

❖ Băng tải lưới nhựa HS-101B (50.8mm) dùng trong ngành thực phẩm, thủy sản, dây chuyền đóng gói, nước giải khát... ❖ Mọi chi tiết xin liên hệ: 0937.368.584

0942.436.655
Băng tải lưới nhựa (modular plastic) HS-100A-HD Call

Băng tải lưới nhựa (modular plastic) HS-100A-HD

❖ Băng tải lưới nhựa HS-100A-HD(50.8mm) dùng trong ngành thực phẩm, thủy sản, dây chuyền đóng gói, nước giải khát... ❖ Mọi chi tiết xin liên hệ: 0937.368.584

0942.436.655
Băng tải lưới nhựa (modular plastic) HS-102B Call

Băng tải lưới nhựa (modular plastic) HS-102B

❖ Băng tải lưới nhựa HS-102B (50.8mm) dùng trong ngành thực phẩm, thủy sản, dây chuyền đóng gói, nước giải khát... ❖ Mọi chi tiết xin liên hệ: 0933 726 750

0942.436.655
Băng tải lưới nhựa trắng có gờ dùng trong ngành thực phẩm Call

Băng tải lưới nhựa trắng có gờ dùng trong ngành thực phẩm

❖ Băng tải lưới nhựa trắng có gờ sử dụng trong ngành thực phẩm, thủy sản, dây chuyền đóng gói, đóng chai,... ❖ Mọi chi tiết xin liên hệ: 0937.368.584

0942.436.655
Băng tải lưới nhựa xanh có gờ dùng trong ngành thực phẩm Call

Băng tải lưới nhựa xanh có gờ dùng trong ngành thực phẩm

❖ Băng tải lưới nhựa xanh có gờ sử dụng trong ngành thực phẩm, thủy sản, dây chuyền đóng gói, đóng chai,... ❖ Mọi chi tiết xin liên hệ: 0937.368.584

0942.436.655
Băng tải xích nhựa dòng 820 Call

Băng tải xích nhựa dòng 820

❖ Băng tải xích nhựa dòng 820. Sử dụng trong bao bì nhựa, bao bì lon, bao bì kim loại... ❖ Mọi chi tiết xin liên hệ: 0937.368.584

0942.436.655
Băng tải xích nhựa dòng 821 Call

Băng tải xích nhựa dòng 821

❖ Băng tải xích nhựa dòng 821. Sử dụng trong bao bì nhựa, bao bì lon, bao bì kim loại... ❖ Mọi chi tiết xin liên hệ: 0937.368.584

0942.436.655
Băng tải xích nhựa dòng 880 Call

Băng tải xích nhựa dòng 880

❖ Băng tải xích nhựa dòng 880. Sử dụng trong bao bì nhựa, bao bì lon, bao bì kim loại... ❖ Mọi chi tiết xin liên hệ: 0937.368.584

0942.436.655
Băng tải xích inox dòng 881 Call

Băng tải xích inox dòng 881

❖ Băng tải xích inox dòng 881. Sử dụng trong bao bì nhựa, bao bì lon, bao bì kim loại... ❖ Mọi chi tiết xin liên hệ: 0937.368.584

0942.436.655
Băng tải xích inox dòng 915 Call

Băng tải xích inox dòng 915

❖ Băng tải xích inox dòng 915. Sử dụng trong bao bì nhựa, bao bì lon, dây chuyền sản xuất thực phẩm... ❖ Mọi chi tiết xin liên hệ: 0937.368.584

0942.436.655
Băng tải lưới chịu nhiệt sợi thủy tinh (Teflon) Call

Băng tải lưới chịu nhiệt sợi thủy tinh (Teflon)

❖ Băng tải lưới chịu nhiệt PTFE (teflon) ứng dụng cho các việc hấp và sấy sản phẩm giầy da và may mặc... ❖ Mọi chi tiết xin liên hệ: 0937.368.584

0942.436.655
Băng tải bố - (Dây trân ) Call

Băng tải bố - (Dây trân )

❖ Băng tải bố hay còn gọi là dây trân được sử dụng trong ngành bao bì giấy, sản xuất giày da, ngành in ấn... với giá ưu đãi ❖ Mọi chi tiết xin liên hệ: 0937.368.584

0942.436.655
Băng tải lưới Inox Call

Băng tải lưới Inox

❖ Băng tải lưới Inox được sử dụng nhiều trong ngành bao bì nhựa, bao bì lon, bao bì kim loại, sản xuất thực phẩm... ❖ Mọi chi tiết xin liên hệ: 0937.368.584

0942.436.655

Top