Băng tải PVC trắng

mỗi trang
Băng tải PVC trắng 2 mặt trơn 5mm-4 lớp bố Call

Băng tải PVC trắng 2 mặt trơn 5mm-4 lớp bố

❖ Băng tải PVC trắng 2 mặt trơn mặt trên trơn, mặt dưới trơn. Sử dụng trong ngành thực phẩm, thuốc,... ❖ Mọi chi tiết xin liên hệ: 0937.368.584

0942.436.655
Băng tải PVC trắng 2 mặt trơn dày 5mm 3bố Call

Băng tải PVC trắng 2 mặt trơn dày 5mm 3bố

❖ Băng tải PVC trắng 2 mặt trơn dày 5mm - 2 lớp bố được sử dụng trong ngành thực phẩm, thuốc,... ❖ Mọi chi tiết xin liên hệ: 0937.368.584

0942.436.655
Băng tải PVC carô trắng dày 2.1mm-2 lớp bố Call

Băng tải PVC carô trắng dày 2.1mm-2 lớp bố

❖ Băng tải PVC carô trắng (2.1mm-2bố) mặt trên carô, mặt dưới bố. Sử dụng trong ngành thực phẩm, thuốc lá... ❖ Mọi chi tiết xin liên hệ: 0937.368.584

0942.436.655
Băng tải PVC trắng carô dày 3mm - 2 lớp bố Call

Băng tải PVC trắng carô dày 3mm - 2 lớp bố

❖ Băng tải PVC trắng carô (3mm-2bố) mặt trên trơn, mặt dưới carô. Được sử dụng trong ngành thuốc lá, thực phẩm... ❖ Mọi chi tiết xin liên hệ: 0937.368.584

0942.436.655
Băng tải PVC trắng carô dày 5mm - 3 lớp bố Call

Băng tải PVC trắng carô dày 5mm - 3 lớp bố

❖ Băng tải PVC trắng carô (5mm-3bố) mặt trên trơn, mặt dưới carô. Được sử dụng trong ngành thuốc lá, thực phẩm... ❖ Mọi chi tiết xin liên hệ: 0937.368.584

0942.436.655
Băng tải PVC trắng trơn dày 3mm - 2 lớp bố Call

Băng tải PVC trắng trơn dày 3mm - 2 lớp bố

❖ Băng tải PVC trắng trơn dày 3mm, 2 lớp bố, mặt trên trơn, mặt dưới bố. Sử dụng trong ngành hải sản, thực phẩm... ❖ Mọi chi tiết xin liên hệ: 0937.368.584

0942.436.655
Băng tải PVC trắng trơn dày 2mm - 2 lớp bố Call

Băng tải PVC trắng trơn dày 2mm - 2 lớp bố

❖ Băng tải PVC trắng trơn (2mm-2bố) mặt trên trơn, mặt dưới bố. Được sử dụng nhiều trong ngành thuốc lá, thực phẩm... ❖ Mọi chi tiết xin liên hệ: 0937.368.584

0942.436.655
Băng tải PVC trắng 2 mặt nhám dày 2mm-2 lớp bố Call

Băng tải PVC trắng 2 mặt nhám dày 2mm-2 lớp bố

❖ Băng tải PVC trắng 2 mặt nhám 2mm-2bố mặt trên bố, mặt dưới bố. Sử dụng trong ngành thực phẩm, thuốc lá... ❖ Mọi chi tiết xin liên hệ: 0937.368.584

0942.436.655
Băng tải PVC trắng dùng trong ngành sản xuất thuốc lá Call

Băng tải PVC trắng dùng trong ngành sản xuất thuốc lá

❖ CÔNG TY BẢO TIẾN chuyên sản suất và cung cấp trên toàn quốc băng tải PVC - PU - PE dùng cho ngành sản xuất thuốc lá... ❖ Mọi chi tiết xin liên hệ: 0937.368.584

0942.436.655
Băng tải thực phẩm (băng tải sóng) Call

Băng tải thực phẩm (băng tải sóng)

❖ Băng tải PVC trắng gia công tạo sóng mặt trên dùng nhiều trong ngành thực phẩm...làm giảm khả năng hư hỏng hoặc bầm dập ❖Mọi chi tiết xin liên hệ: 0937.368.584

0942.436.655

Top