Băng tải PVC đen

mỗi trang
Băng tải dùng cho máy chạy bộ Call

Băng tải dùng cho máy chạy bộ

❖ Băng tải PVC carô đen (dùng cho máy chạy bộ) mặt trên carô, mặt dưới bố. Được sử dụng nhiều trong ngành thể thao,... ❖ Mọi chi tiết xin liên hệ: 0937.368.584

0942.436.655
Băng tải PVC carô đen 2mm (dùng cho máy chạy bộ) Call

Băng tải PVC carô đen 2mm (dùng cho máy chạy bộ)

❖ Băng tải PVC carô đen 2mm (băng tải chạy bộ) mặt trên carô, mặt dưới bố. Được sử dụng trong hàng không, thể thao,... ❖ Mọi chi tiết xin liên hệ: 0937.368.584

0942.436.655
Băng tải PVC carô đen 1.8mm (dùng cho máy chạy bộ) Call

Băng tải PVC carô đen 1.8mm (dùng cho máy chạy bộ)

❖ Băng tải PVC carô đen 1.8mm (băng tải chạy bộ) mặt trên carô, mặt dưới bố. Được sử dụng trong hàng không, thể thao,... ❖ Mọi chi tiết xin liên hệ: 0937.368.584

0942.436.655
Băng tải PVC đen trơn mờ (3mm-2bố) Call

Băng tải PVC đen trơn mờ (3mm-2bố)

❖ Băng tải PVC đen trơn mờ (3mm-2bố) mặt trên trơn mờ, mặt dưới bố. Sử dụng trong hàng không, logistic, bao bì... ❖ Mọi chi tiết xin liên hệ: 0937.368.584

0942.436.655

Top